Kan jeg klage på en gravferdstjeneste?

Dersom du og den som har solgt deg varen eller tjenesten ikke blir enige, kan du henvende deg til Forbrukerrådet.

Forbrukertilsynet kan mekle i saken for om mulig å komme fram til en løsning partene imellom.

Dette er et frivillig tilbud som er gratis for partene å benytte, og er et alternativ til en alminnelig rettsprosess. Om du vil ha mer informasjon kan du og ta kontakt ved et av våre kontorer om du ikke allerede har gjort det.