Kan jeg få stønad til begravelsen fra det offentlige?

Dersom det kan dokumenteres at avdøde var ubemidlet vil NAV dekke deler av begravelsen. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd.
Dersom transportene tilsammen er over 20 km vil NAV dekke det meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har.

NAV yter Gravferdsstønad.