Hva koster en gravferdstaler?

Dersom man ønsker å ha en livssynsåpen seremoni, kan man benytte en av våre gravferdstalere. Man kan også gjennomføre seremonien selv. Det er også eksempler på at avdøde har venner eller andre som kan lede en seremoni og lese minneord.