Hva er nødvendige begravelseskostnader?

Begravelseskostnader er utgifter som normalt følger av en begravelse. Du kan lese mer om hva en begravelse hos Jølstad vil dekke på våre sider. Flere banker definerer ikke utlegg til minnesamvær og gravstein, som nødvendige begravelseskostnader. Enkelte banker ser også bort fra andre større utlegg i sin vurdering av hva som er nødvendige begravelseskostnader. Spør din bank om du er i tvil.