Er det kommunale avgifter?

Alle har rett på gratis grav til kiste eller urne. Noen kommuner tar betalt for kremasjon. Vi kan svare på hvilke kommuner dette gjelder om du tar kontakt ved et av våre kontorer.