Må vi ha planleggingssamtalen på et av deres kontorer?

Nei. Hvis de etterlatte av praktiske årsaker ikke kan komme til oss, kan vi foreta et hjemmebesøk. Vi anbefaler at de etterlatte møter personlig til et av våre kontorer. På kontorene våre har vi utstilling av kister, urner og gravmonumenter. Hvis de etterlatte ikke bor i avdødes hjemkommune, kan det være praktisk å planlegge begravelsen over telefon.