Må vi ha minnesamvær?

Må vi ha minnesamvær? Nei, men for mange kan det være godt å samles etter seremonien for å snakke sammen, minnes den avdøde eller bare kjenne samhørigheten. Ta kontakt for å få mer informasjon om et minnesamvær.