Hjem / Byråets oppgaver

Her kan du lese mer om byråets oppgaver

Vi kan bistå med alle byråets oppgaver i forbindelse med dødsfall. I planleggingssamtalen avtaler vi hva vi skal gjøre og hva etterlatte ønsker å ordne selv. En naturlig del av vår jobb er å stelle og legge den avdøde i kisten, og foreta overføringen fra dødssted til seremonisted.

På selve seremonidagen vil vi være tilstede i god tid for å gjøre i stand til gravferden. Vi tar imot blomster, dekorerer seremonirommet og koordinerer avtaler med imam/taler og eventuelle andre som skal delta i seremonien.

Al-Khidmat ordner det du trenger

Vi tar bilder etter avtale, tar i mot de etterlatte, deler ut program og formidler beskjeder. Vi veileder publikum og andre som kanskje er ukjente på stedet.

Etter gravferden er vi behjelpelige med bl. a. bestilling av takkekort og takkeannonse til avis. Muslimsk begravelsesbyrå Al-Khidmat bistår ved valg av ny gravstein eller inskripsjon på eksisterende monument. Byrået har samlet en oversikt over muslimsk kalligrafi som kan inngraveres på muslimske gravsteiner. Vi tilbyr bistand til skifte av bo, arveoppgjør og økonomisk rådgivning.

Vi kan også formidle hjelp til rydding, rengjøring, takst og salg av innbo.

I Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå har vi vår egen kvalitetsmanual, som vi har kalt vår ”Verktøykasse”. Verktøykassen angir solide og gode rutiner slik at byråets oppgaver gjennomføres slik vi har avtalt.