Hjem / Når et barn dør

Hva gjør du?

Det å miste et barn oppleves vondt og uvirkelig, og er noe av det verste man kan tenke seg. Midt i sorgen over å skulle ta avskjed med et barn, møter man på mange praktiske oppgaver som man må ta stilling til. Valgene du gjør, er viktig for deg videre i livet.

Vi hjelper deg med forslag til gjennomføring basert på god erfaring.

 

Bla i vår brosjyre   Prisliste når et barn dør

Foresatte

Det er mange praktiske oppgaver som må tas hånd om. En del valg må gjøres i forbindelse med gravferden, og noen av disse valgene vil få betydning for veien videre. Det er viktig at man gjør egne valg og at det blir tid til å ta farvel.

Landsforeningen for uventet barnedød har utarbeidet en veiledning for foreldre:

 

Gravferdsveiledning   Sorg ved tap av et barn

Økonomi

Dette er nedfelt i Folketrygdens § 7-2 Gravferdsstønad: “Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad). Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. Når et medlem nedkommer med ett eller flere dødfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad.”

(Full gravferdsstønad er i 2024 kr 28.677,-)

Noen fagforeninger utbetaler også stønad for sine medlemmer.