Hjem / Om sorg

Her kan du lese mer om sorg

Sorg er ikke en sykdom som kan behandles med enkle medisiner. Sorg handler om livets reaksjon på å ta avskjed med noen som er blitt en del av vårt liv og vår historie.

I ukene etter et dødsfall opplever vi sorgen forskjellig. Noen trenger å være alene, mens andre ønsker fellesskap og støtte fra medmennesker. Familie, venner eller naboer kan være gode støttespillere i denne tiden.

Hvordan håndtere sorg?

Et dødsfall oppleves for de fleste som vondt og vanskelig. Mange tanker strømmer gjennom oss – sorg, smerte og savn, men også takknemlighet og gode minner. Ofte vil vi kjenne smerte over det vi ikke fikk sagt eller gjort, det vi ikke rakk, eller det som ikke burde vært sagt.

Reaksjoner som engstelse, sinne, skyldfølelse, nedtrykthet, lettelse eller likegyldighet er normale

Alt dette bekrefter at det er en dyptgående endring i vår livssituasjon som inntreffer når en av våre nærmeste dør. Vi reagerer dessuten forskjellig. Ikke alle får en sorgreaksjon som nevnt ovenfor, men det er viktig å vite at dette er normale reaksjoner.

Sorg er livets normale reaksjon

Mange synes det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de omgås i det daglige. Da kan det være lettere å søke støtte hos noen som har ansvar for dette i sitt arbeide. I mange menigheter er det prester, diakoner eller andre som tilbyr samtaler eller sorggrupper. Organisasjonen Fransiskushjelpen har også slike tilbud. Det samme har enkelte kommuner.

LEVE er landsforeningen for etterlatte etter selvmord og de har utarbeidet en brosjyre som forteller om arbeidet de gjør og tilbud de har til sorgstøtte. Du må ikke være medlem for å få hjelp.
Her kan du lese i brosjyren til LEVE.

Disse mulighetene nevnes fordi vi vet at slike tilbud kan være til hjelp for mange. Vi har noe å hente i samtale med andre mennesker, enten individuelt eller i grupper.