Ivaretakelse av privatlivets fred, personvern og rettigheter ved fotografering, filmopptak og publisering

Mange ønsker bilder og film fra begravelser. Fine bilder kan holde minnene levende og har verdi for etterslekten. Film kan gi noen som er langt borte en mulighet til å komme nær.

Det finnes bestemmelser som ivaretar privatlivets fred, rettigheter og personvern ved fotografering, filming og publisering. Bestemmelsene om hvor og hvordan man fotograferer og filmer er mindre strenge enn bestemmelsene for hvor og hvordan man publiserer det man har fotografert og filmet. Vi i Al-Khidmat kjenner bestemmelsene. Du kan trygt overlate fotografering, filming og publisering til oss.

Regler for fotografering og filming – privatlivets fred

Begravelsene finner sted i offentlige rom. Når etterlatte ønsker det, står vi derfor fritt til å fotografere og filme uten å komme i konflikt med bestemmelsene om privatlivets fred. Vi opptrer allikevel diskret og unngår å ta nærbilder av besøkende.

Regler for publisering av det vi fotograferer og filmer – personvern og rettigheter

Det kreves normalt samtykke før bilder eller filmopptak av enkeltpersoner publiseres offentlig. Dersom barn avbildes, skal foresatte gi samtykke før offentlig publisering. Offentlig publisering av opptak med sang og musikk krever en rettighetsavklaring.

Al-Khidmats kjøreregler for fotografering, filmopptak og publisering

Minnebok

Bilder til minneboken er privat publisering. Bilder av enkeltpersoner kan derfor trykkes i minneboken uten samtykke.

Minnesider

Opplasting av bilder til minnesiden er offentlig publisering. For å holde oss innenfor regelverket, fjerner derfor Al-Khidmat bilder av enkeltpersoner før bildene legges ut på avdødes minneside. Dette kvalitetssikres av den som laster opp bildene.

Direkteoverføring

Direkteoverføring er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge begravelsen live. Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på jolstad.no. Overføringen kan ikke sees i opptak. Vi informerer aktørene i forkant og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved direkteoverføring. Dette kvalitetssikres av Jølstad Teknisk.

Liveoverføring

Liveoverføring er overføring av lyd og film via kabel i tilfeller der besøkende må fordeles på flere seremonirom. Liveoverføringen kan ikke sees i opptak. Vi informerer aktørene i forkant og setter opp informasjonsskilt ved inngangsdøren. Det er ingen begrensninger i rettigheter ved liveoverføring. Dette kvalitetssikres av Jølstad Teknisk.

Filmopptak

Filmopptak er opptak av hele eller deler av begravelsen. Opptaket redigeres av Jølstad Teknisk. Involverte aktører skal forhåndsgodkjenne opptak og publisering. Vi setter opp et informasjonsskilt ved inngangsdøren. Dette kvalitetssikres av Jølstad Teknisk.

Offentlig publisering av filmopptak

All lyd fra sang og musikk fjernes fra opptaket. Det legges på ny musikk, som Al-Khidmat har rettigheter til å bruke. Vi sørger for at private enkeltpersoner blant besøkende ikke kan identifiseres.

Filmen publiseres offentlig via Galleri på minnesiden. Filmen viderepubliseres i sosiale medier ved å lenke til minnesiden. Filmen kan derfor ikke kopieres. Den kan slettes etter etterlattes ønske.

Privat publisering av filmopptak

Opptak som viser private enkeltpersoner blant besøkende og eventuelle rettighetsbelagte innslag, beholdes kun når filmen er til privat bruk. Filmen er merket med logoen til Jølstad Teknisk og at den er produsert for privat bruk.

Pressedekning

Av og til ønsker pressen å dekke begravelser som kan ha offentlig interesse. Vi i Al-Khidmat vil sørge for at pressen kun slipper til i den grad de etterlatte ønsker det. Vi har kjennskap til hvordan pressen arbeider og kan sende pressemelding til aktuelle medier. Pressemeldingen beskriver hvilke ønsker de etterlatte har for dekning av begravelsen. Vår erfaring er at norske medier respekterer ønskene, og at de er enklere å oppfylle når de er kommunisert på forhånd i en pressemelding. All kontakt med pressen går gjennom en utvalgt pressekontakt i byrået.

Av og til er det ønske om direkteoverføring av begravelsen i kombinasjon med pressedekning. For å skape ro rundt begravelsen og ivareta etterlattes ønsker, er det vanlig at Jølstad Teknisk tar hånd om filmopptak og bildemiksing i seremonirommet, mens pressen sørger for den eksterne publiseringen. All kontakt med pressen knyttet til direkteoverføring går gjennom Jølstad Teknisk.

Pressen forholder seg til de etiske normene i Vær varsom-plakaten, og er underlagt andre personvern- og rettighetsbestemmelser. Det er derfor ikke krav om samtykke eller rettighetsavklaring når pressen publiserer bilder og filmopptak fra begravelser.