Hjem / Forslag til begravelse med seremoni utendørs

Forslag til begravelse med seremoni utendørs

Forslag til begravelse med seremoni utendørs

Muslimsk seremoni

 • Minnetale
 • Minneord
 • Pårørende legger blomster på kisten
 • Vi leser kollektiv bønn for avdøde i felleskap
 • Avsluttende bønn
 • Seremonien avsluttes med eventuell syning

Ved graven

 • Lesing: I Allahs navn, og med Allah, i samsvar med tradisjonen til Allahs sendebud
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Koranlesing: De første og siste versene fra Sura 1 (Al-Baqarah)

 

Livssynsåpen seremoni

 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Lesing av blomsterhilsener
 • Pårørende legger blomster på kisten
 • Vi ærer avdøde med 1 minutts stillhet i felleskap
 • Avsluttende ord
 • Seremonien avsluttes med musikk

Ved graven

 • Diktlesing: De første versene av et dikt leses (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Diktlesing: De siste versene av et diktet leses

 

Forslag til seremoni utendørs – Kirkelig seremoni

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Preludium
 • Musikkinnslag
 • Salmesang
 • Minnetale
 • Minneord (om noen annen presten ønsker å si noe)
 • Skriftlesning
 • Salmesang
 • Andakt
 • Jordpåkastelse og velsignelse (kremasjon)
 • Salmesang
 • Musikkinnslag
 • Postludium
 • Utbæring til bårebil (kremasjon)
 • Utbæring til grav (begravelse)

Ved graven

 • Salmesang (begravelse)
 • Jordpåkastelse og velsignelse (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Salmesang (begravelse)