Hvordan er en muslimsk begravelse?

Under seremonien

Begravelser er en tid for refleksjon, sorg og ære for en kjæres liv. I den islamske troen har muslimske begravelser dyp kulturell og religiøs betydning.

Hvis du noen gang har lurt på hvordan en muslimsk begravelse er eller ønsker å forstå skikker og tradisjoner knyttet til den, har du kommet til rett sted.

I dette blogginnlegget skal vi utforske de ulike aspektene ved en muslimsk begravelse, fra forberedelse av liket til begravelsesritualer og sørgepraksis.

Enten du er en ikke-muslim som ønsker å lære mer eller noen som søker veiledning i en vanskelig tid, har denne artikkelen som mål å gi innsikt i de vakre ritualene som omgir en muslimsk begravelse.

Hva er en islamsk begravelse?

En islamsk begravelse, også kalt ” Janazah “, er en høytidelig sammenkomst som holdes innen et døgn etter at noen har gått bort. Det er en rolig begivenhet uten noen bilder eller videoer.

For muslimer er det et åndelig øyeblikk hvor samfunnet kommer sammen for å be for de avdøde og alle andre avdøde muslimer. I løpet av den 30 til 60 minutter lange gudstjenesten deltar deltakerne i gruppebønner, og søker Allahs nåde for personen som passerte og ønsker deres fredelige liv etter døden.

Denne seremonien fungerer som en måte for sørgende å finne trøst i sin sorg, samtidig som de holder på håpet om den avdødes evige velvære.

Hvordan er en muslimsk begravelse?

I islam holdes begravelser vanligvis ganske kort tid etter døden. Kroppen er rituelt vasket og innhyllet i vanlig hvitt tøy. Det blir bedt begravelsesbønner over den avdøde, deretter blir liket begravet i en grav vendt mot Mekka. Ritualene fokuserer på de åndelige snarere enn materielle aspekter, og holder begravelser enkle.

Hva skjer i en muslimsk begravelse?

Muslimske begravelser starter med begravelsesbønnen

Når noen fra det muslimske samfunnet går bort, samles venner og familie i moskeen for en spesiell bønn kalt ‘ Salat al-Janazah ‘.

I islam betyr “salat” bønn, og “janazah” betyr begravelse. Under denne bønnen ber muslimer Allah, deres Gud, vise godhet mot sjelen til personen som har gått bort. De tror at hvis de lever et godt liv, vil sjelen deres gå til paradiset, som de kaller ‘Jannah’ , etter at de dør.

Salat al-Janazah-bønnen er ikke bare for personen som har gått bort; det er også for sjelene til alle som har dødd før. Muslimer tror at ved å be for alle de som har bestått, kan det hjelpe dem å nå Jannah også.

En imam leder muslimske begravelser

Ordet på arabisk for ‘leder’ er ‘imam’ . Normalt veileder og leder en imam alle bønner, tjenester og spesielle begivenheter i det muslimske samfunnet. Imidlertid er det tider når et annet medlem av det muslimske samfunnet går opp for å lede begravelsesbønnene.

Muslimske samfunn deler sin sorg

Muslimske begravelser er vanligvis ikke bare for noen få personer; de er store samlinger der alle i samfunnet er invitert. Alle de som kommer til begravelsen ber sammen. Noen ganger kan disse samlingene være enorme, med hundrevis av gjester som deltar. Noen av disse gjestene kjente kanskje ikke personen som gikk bort.

Islamske begravelsesritualer og -tradisjoner

I islamske begravelsesritualer er hastigheten avgjørende etter at noen går bort. Det er ingen visning eller besøk; i stedet blir kroppen raskt vasket og dekket av familiemedlemmer, vanligvis uten åpen kiste.

Begravelsen holdes vanligvis utenfor moskeen, vendt mot Mekka, islams hellige sentrum. Ledet av imamen danner deltakerne linjer for bønner – først menn, så barn og kvinner bakerst. Etter bønn blir liket stille ført til gravstedet, ofte deltatt hovedsakelig av menn. Hver person ved begravelsen kaster tre håndfuller med skitt i graven, en betydelig tradisjon.

Muslimer kremerer ikke kropper på grunn av troen på en fysisk oppstandelse på dommedag. Obduksjoner frarådes da de forsinker begravelsen og blir sett på som respektløse overfor kroppen.

Balsamering gjøres kun hvis det er påkrevd ved lov, da det anses som respektløst. Etter gravleggingen kaller det tradisjon for blomster hjemme hos familien og en 40 dager lang sorgperiode hvor både blomster og mat blir satt pris på.

Islamsk begravelsesetikett

Ved en islamsk begravelse er det tillatt å uttrykke sorg, men det er spesifikke måter å følge. Høyt klage eller ekstreme handlinger som å rive klær, snakke respektløst eller å skade seg selv er ikke tillatt. Å gråte er greit. Det er ikke tillatt å ta bilder eller ta opp tjenesten.

Etter bønnen og begravelsen er det vanlig at sørgende besøker familiens hjem. Dette er tiden for å kondolere og støtte. Folk blir vanligvis hele dagen, og det kan bli servert et måltid. Å være der for familien hjelper dem å takle sin sorg.

I de tre første dagene av den 40 dager lange sorgperioden, bringer samfunnet ofte mat til familien. Noen ganger er denne sorgperioden kortere i moderne tid. Enker kan sørge enda lenger, og i løpet av denne tiden er samfunnsstøtte og besøk avgjørende for å hjelpe på alle mulige måter.

Muslimsk begravelsesetikett for ikke-muslimer

Hva er protokollen for en muslimsk begravelse?

I islam skjer begravelser vanligvis svært kort tid etter døden, ofte innen 24 timer. Kroppen blir rituelt vasket og innhyllet i vanlig hvitt tøy av familiemedlemmer av samme kjønn. Begravelsesbønner, kalt Salat al-Janazah, blir bedt over den avdøde, vanligvis i en moske eller bønneområde.

Deltakerne ber om tilgivelse og nåde for den avdøde. Deretter fraktes liket til gravstedet og legges i en grav som vender mot Mekka. Begravelse utføres av familiemedlemmer og frivillige fra samfunnet. Graven holdes enkel, uten forseggjorte markører eller pynt.

Etter begravelsen kondolerer sørgende familien. Ritualer etter begravelsen kan fortsette i opptil 40 dager når den avdøde går over til etterlivet. Gjennom ritualene forblir fokuset på de åndelige snarere enn materielle aspektene, og holder begravelser enkle, beskjedne og verdige.

Hvor lenge varer en muslimsk begravelsestjeneste?

En muslimsk begravelsestjeneste varer vanligvis mellom 30 og 60 minutter. Det starter umiddelbart på grunn av behovet for en rask begravelse. Ledet av en imam involverer tjenesten bønner, koranlesninger, sang og andre islamske begravelsesskikker. På grunn av vektleggingen av en rask begravelse, er seremonien relativt kort, og varer vanligvis ikke mer enn en time.

Vanlige spørsmål:

Hva er tidsgrensen for islamsk begravelse?

I islam bør begravelse skje så snart som mulig etter døden. Den ideelle tiden er innen 24 timer. Kroppen vaskes, innhylles og begravelsesbønner utføres før begravelse. Denne raske begravelsen reflekterer islamsk lære om denne verdens forbigående natur.

Hvorfor begraver muslimer dem umiddelbart?

I islam er det stor vekt på å begrave de døde raskt, vanligvis innen 24 timer. Dette kommer fra den islamske grunnsetningen om at sjelen skiller seg fullstendig fra kroppen ved døden, og prioriteringen blir å sende den riktig til etterlivet.

Å holde kroppen lenger enn nødvendig blir sett på som å forsinke denne prosessen og vanære den avdøde. Islamsk lære understreker den raske og enkle returen av den fysiske kroppen til jorden som en påminnelse om menneskelig dødelighet og å gi slipp på verdslige bekymringer.

Å holde forseggjorte visninger eller våkner frarådes siden døden ikke skal bli et skue. Rask begravelse gjør det mulig for sørgende å fokusere på bønner for de døde og minne, snarere enn prydritualer.

Å begrave de døde raskt gjenspeiler også den islamske troen på at sjelen har forlatt denne verden, og overdreven tilknytning til den fysiske kroppen er ikke passende. For muslimer symboliserer umiddelbar begravelse å respektfullt returnere kroppen til jorden og rette oppmerksomheten mot det evige etterlivet i stedet for materielle verdier.

Hvordan begraver muslimer sine døde?

Kroppen blir vasket, pakket inn i vanlig tøy og begravd i en grav så snart som mulig etter døden. Graven er gravd dypt og orientert mot Mekka. Begravelse utføres av familie og fellesskapsmedlemmer. Ritualene fokuserer på å hedre de døde enkelt og raskt.

Deltar muslimske kvinner på islamske begravelser?

Tradisjonelt deltok ikke kvinner i begravelsesbønnen. Men i moderne samfunn er det tillatt for kvinner å delta i begravelsesbønnen.

Kan en ikke-muslim delta i en muslimsk begravelse?

Ja, det er vanlig at folk som ikke er muslimer deltar i islamske begravelser.

Hvorfor deltar hele samfunnet i islamske begravelser?

Muslimer ser på bortgangen til en annen muslim som et tap for alle i samfunnet. De ser også på begravelser som dypt åndelige anledninger.

Hva er kleskoden for en islamsk begravelse?

For gutter er det godt å ha på seg en skjorte og bukser, og holde det beskjedent. Kvinner bør ha på seg et hodeskjerf, et langt skjørt som dekker anklene, og en skjorte med lange ermer og høy hals. Det er viktig for alle å ha rene sokker da skoene tas av før bønn.

Hva skjer etter en muslimsk begravelse?

Etter begravelsen vil familien samles hjemme og ønske velkommen til folk som kommer for å kondolere. For å hjelpe til tar mange besøkende med seg mat de første tre dagene etter begravelsen.

Vanlig sørgetid er ca 40 dager, men dette kan endre seg for hver familie. Enker sørger etter tradisjonen i lengre tid: fire måneder og ti dager. I løpet av denne tiden går de i svart, blir i ektemannens hjem og unngår å samhandle med menn de kan gifte seg med i fremtiden.

Hvordan bør jeg kondolere?

Når du gir dine kondolanser til muslimer som har opplevd et dødsfall, er den mest meningsfulle tilnærmingen å være oppriktig, beskjeden og villig til å følge deres ledelse.

Uttrykk enkelt sympati, for eksempel å si ” Du har min dypeste medfølelse ” eller ” Jeg er veldig lei meg for tapet ditt .” Unngå antagelser om livet etter døden eller å komme med religiøse utsagn om den avdøde med mindre du kjenner deres ønsker.

Fysisk kontakt er kanskje ikke hensiktsmessig med mindre det er initiert av familien, selv om håndtrykk generelt er akseptable. Tilby praktisk hjelp som å ta med måltider, barnevakt eller løpe ærend hvis det virker ønsket.

Delta på begravelsesritualer hvis du er invitert, kle deg og oppfør deg konservativt i henhold til islamske skikker. Spør familien hvordan du best kan støtte dem i denne vanskelige tiden. Passende gaver er ofte mat, donasjoner til veldedige organisasjoner eller blomster sendt til moskeen.

Hold kommunikasjonen åpen også etter begravelsen, og bli med i bønner etter begravelsen hvis du er invitert. Viktigst av alt, la den muslimske familien veilede deg i å hedre sin kjære på den måten som er mest meningsfull for dem. Gi dine oppriktige kondolanser i en ånd av respekt og tilrettelegging.

Konklusjon

Muslimske begravelser er en hellig og meningsfull begivenhet som følger bestemte ritualer og tradisjoner.

Disse begravelsene begynner vanligvis med begravelsesbønnen, ledet av en imam, og lar muslimske samfunn komme sammen for å dele sin sorg og støtte hverandre.

Islamsk begravelsesetikett er viktig, både for muslimer og ikke-muslimer som deltar på disse gudstjenestene. Det er vanlig at muslimske begravelser finner sted så snart som mulig etter døden, noe som gjenspeiler troen på sjelens raske overgang til livet etter døden. Mens kvinner har lov til å delta i islamske begravelser, er det viktig å respektere kulturelle normer og skikker.

Ikke-muslimer kan også delta i muslimske begravelser, men det er viktig å respektere islamsk tro og praksis. Hvis du har flere spørsmål om muslimske begravelser eller ønsker å lære mer om islamske gravtradisjoner, vennligst se våre andre artikler om dette emnet.