Hjem / Alfaset gravlund muslimsk del

Alfaset gravlund muslimsk del

Alfaset gravlund muslimsk er en av to muslimske gravplasser som er bruk nå. For å sikre at alle involverte har full oversikt over hvilke rammer og betingelser som er knyttet til de retningsbestemte gravene i Oslo, gir vi her en oversikt over all relevant informasjon knyttet til denne typen graver. På Alfaset gravplass gjelder dette felt nr. 077, 079, 080, 082, 083, 085 og 104. Felt 78 og 81 er barnegraver.

Tidspunkter for gravlegging på Alfaset

Mandag        13.30
Tirsdag         10.00 – 12.00 – 13.30
Onsdag         10.00 – 12.00 – 13.30
Torsdag        10.00 – 12.00 – 13.30
Fredag          13.30

Reservasjon av sidegrav

I forbindelse med gravlegging er det mulig å reservere en sidegrav i tillegg til den graven som tas i bruk. Ønsker om reservasjon av sidegrav må meldes ved bestilling av gravleggingen og påføres begjæringen. Reservasjonen gjelder for 20 år, og koster tilsvarende 20 års feste av kistegrav. Se prisoversikt på Gravferdsetatens nettsider for mer informasjon.

Bestilling av gravlegging i eksisterende grav eller reservert grav

Det forutsetter at det finnes ledig plass i graven og at det foreligger samtykke fra fester/ansvarlig for graven og fra gravferdsansvarlig.

Sommersesongen (1. april – 30. november)

Signert kopi av begjæringen må være overlevert Gravferdsetatens servicekontor innen klokken 12.00 for gravlegging neste virkedag. Dersom begjæringen leveres etter klokken 12.00, eller det gjøres vesentlige endringeretter dette tidspunktet, vil vi ikke kunne gjennomføre gravleggingen neste virkedag. En vesentlig endring vil for eksempel være endring av gravplass.

Vintersesongen (1. desember – 31. mars)

I vintersesongen trenger gravplassen minst 72 timer for å klargjøre graven for gravlegging i eksisterende eller reservert grav. Grunnen til dette er at telen i bakken gjør det nødvendig å tine opp graven før den kan graves opp.

Om gravene

Det er anlagt flere kistegravfelt med geografisk retning som er egnet til muslimsk gravlegging. I tillegg er det et felt med barnegraver.

Kistegraver i dobbeldybde 1,5 m x 3,0 m

  • Gravminnet skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, og vekten skal ikke overstige 300 kg.
  • Plantebed kan etableres foran gravminnet med en maksimum størrelse: bredde 85 cm x dybde 80 cm (målt fra bakkant av gravminnet)

Barnegraver 1,7 m x 0,75 m

  • Gravminnet skal ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 40 cm og tykkere enn 30 cm, og vekten skal ikke overstige 120 kg.
  • Plantebed kan etableres foran gravminnet med en maksimum størrelse: bredde 40 cm x dybde 80 cm (målt fra bakkant av gravminnet)
Alfaset gravlund muslimsk

 

Les mer om andre muslimske gravplasser.