Praktiske råd for pårørende

Al-Khidmat begravelsesbyrå ordner ikke bare selve gravferden, men også en rekke praktiske ting i forbindelse med dødsfall. Pårørende bør likevel selv passe på at det blir tatt kontakt med de nødvendige kontorer, og at man får nødvendige papirer.

Dødsattest
Legen melder inn dødsfallet elektronisk til Tingretten eller lensmannen. Attesten skrives ut av lege eller sykehus og leveres til familien i påvente av døsfallet blir registrert i Folkeregister. Al-Khidmat begravelsesbyrå kan hente dødsattesten og overlevere denne til familien. Senere vil man kunne få kopier av dødsattesten hos skifteretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a. nødvendig når man skal ha utbetalt livsforsikringer.

Du kan lese mer om selve dødsfall registrering på Folkeregisterets sider.

Melding til skifteretten
Etterlatte sender selv inn melding om skifte av dødsbo til tingretten/byfogdembete i avdødes bostedskommune innen 60 dager etter dødsfallet.  I forbindelse med melding om dødsfall til skifteretten skal det også fylles ut et skjema som viser boets økonomiske stilling. Al-Khidmat begravelsesbyrå eller skifteretten kan være behjelpelige med å fylle ut skjemaet.

Skifteattest/uskifteattest
Attest fås fra skifteretten og er viktig for å få tilgang til bankkonti (også felles konti) som kan være sperret etter dødsfallet. Det er nyttig å sørge for å ha flere kopier av skifteattesten eller uskifteattesten. Skjema for skifte-/uskifteattest fås ved skifteretten eller på lensmannskontoret. Attesten er gratis.

Testament
De etterlatte bør ta rede på om avdøde har etterlatt seg et testament som påbyr skifte eller spesiell fordeling av arven. Ofte oppbevares testamentet blant personlige papirer og dokumenter eller er overlatt til en advokat. Avdøde kan også ha plassert testamentet hos skifteretten. De gjenlevende må da selv gjøre skifteretten oppmerksom på at et testamente foreligger.

NAV
Foruten behovsprøvd gravferdsstønad og båretransport ytes det flere former for stønader til gjenlevende fra NAV. Gjenlevende bør kontakte NAV trygd etter dødsfallet for å få rede på hvilke ytelser de har krav på. NAV gir også opplysninger og veiledning til pårørende. De kan også gi økonomisk eller annen sosialhjelp. Sosialtjenesten gir nærmere opplysninger.

Tjenestepensjoner
Gjenlevende bør så raskt som mulig ta kontakt med den tjenestepensjonsordningen avdøde var medlem av og melde fra om dødsfallet. Man må legge ved kopi av dødsattest, skifteattest/uskifteattest og avdødes og de pårørendes fødselsnummer.

Skattekort
Ektefelle må huske å få endret eller utstedt eget skattekort hvis han eller hun ikke har det fra før. Skattekontoret gir nærmere opplysninger og utsteder skattekort.

Forsikring
Pårørende må kontakte forsikringsselskapet hvis avdøde var ulykkes- eller livsforsikret.

Medlemskap i organisasjoner
Den avdødes medlemskap i foreninger og liknende må sies opp av pårørende. Digitale oppslag slik som gulesider, 1880 og Opplysningen 1881 må ha melding om endringer.

Facebook og sosiale medier
Den avdødes konto på facebook og andre sosiale medier bør også deaktiveres/slettes. Du kan lese mer om det på Norsk senter for informasjonssikring sine nettside slettmeg.no.

Aktuelt / Blogg
Bestill blomster
Besøk minnesiderHva koster en begravelse
Aktuelt / Blogg
Begravelse i Norge
Al-Khidmat Begravelsesbyrå jobber aktivt i samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN) for å få etablert muslimske gravfelter i kommuner der det er bosatt muslimer. Byrået har oversikt over alle kommuner som har et slikt tilbud. Fredningstiden er 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted i denne...
Les mer
Gravferdsstønad fra NAV
Gravferdsstønad fra NAVNAV kan yte behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon...
Les mer
Spørsmål og svar
Her vil vi samle spørsmål og svar. Siden vil bli oppdatert løpende.
Les mer
Papirer og skjemaer ved dødsfall
Her har vi samlet noen av de viktigste skjemaer du trenger i...
Les mer
Døden kommer til alle
Vi vet ikke så mye om hvordan livet vårt skal bli, men...
Les mer
Ved dødsleiet
Noen ganger kommer døden brått og uventet, men ofte må vi forholde...
Les mer
Ghusl al-mayyit – vaskeseremonien
Våre døde har rett til å bli stelt for sin siste reise,...
Les mer
Takfin – omsvøping
Båren med den døde trilles inntil en tilhørende benk der svøpene er...
Les mer
Salat al-janaza – begravelsesbønnen
Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, understreket betydningen av å...
Les mer
Båren følges til graven
En gang et gravfølge kom forbi med båren til en jøde, reiste...
Les mer
envelopeuserscartphonemap-markermagnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram