Lier kommune – nytt muslimsk gravfelt

Lier kommune – nytt muslimsk gravfelt

Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå jobber aktivt med å få etablert muslimske gravfelter. Al-Khidmat har vært på befaring av Frogner gravplass i Lier kommune med tanke på mulig gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravleggingsskikk.

Det bor en god del muslimer i Lier kommune. Ved dødsfall i Lier kommune finnes det ingen tilrettelagt muslimsk gravfelt der muslimske borgere kan gravlegge sine kjære. Per i dag er det Skoger gravplass som blir brukt i Drammen kommune.

I gravferdsloven er det en grunnleggende bestemmelse om at «Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn». Vider står det at «I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning».

Abdul Majid Abid har tilhørighet i Muslimsk samfunn i Lier og sitter i Kommunestyret i Lier. Han tok henvendelse i august hvor ønske om et gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravleggingsskikk ble uttalt.

Ghulam Abbas tok kontakt i november med ønske og en forespørsel om anleggelse av gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravleggings skikk. Ønske er at muslimer i Lier kan få en grav nærmere der de bor.

På befaringen deltok flere representanter fra flere etater.
Kirkeverge Mette Sønsteby, kommunestyrerepresentant Abdul Majid Abid og rådgiver for gravplassene i Norge Åse Skrøvset. Fra Frogner kommune deltok leder Frogner Menighetsråd Inger Bjørshol og arbeidsleder Frogner gravplass Henrik Aasland. Forstander i muslimsk menighet i Lier Asif Rana, Ghulam Abbas, og Badr Jamil Kiani var også til stede.

Planer for muslimsk gravfelt vil bli fremlagt for Lier kirkelige fellesråd før gravfeltet tas i bruk. Etter planen vil muslimer i Lier få et gravfelt på Frogner kirke i 2021 som vil være tilrettelagt for muslimer.

Les mer  Se alle artikler

Hva leter du etter?