Nytt gravfelt for muslimer på Frogner gravplass i Lier

Nytt gravfelt for muslimer på Frogner gravplass i Lier

For Ghulam Abbas har det lenge vært et ønske om at muslimer i Lier skal få et gravsted nærmere seg. I november 2020 tok han derfor kontakt med lokale styresmakter , med forespørsel om å anlegge et gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravlegging. Det ga resultater.  Torsdag 30. september ble åpningen av et nytt muslimsk gravfelt […]

Les mer
Begravelse i Norge

Begravelse i Norge

Al-Khidmat Begravelsesbyrå jobber aktivt i samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN) for å få etablert muslimske gravfelter i kommuner der det er bosatt muslimer. Byrået har oversikt over alle kommuner som har et slikt tilbud, og er med på arrangere begravelse i Norge. Fredningstiden er 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted […]

Les mer
Repatriering/forsendelse

Repatriering/forsendelse

I nesten 20 år har Al-Khidmat begravelsesbyrå hjulpet familier med repatriering /hjemsendelse av deres kjære og er et av landets mest erfarne byråer på området. Årlig har vi cirka 80 forsendelser til mange forskjellige land. Vi har spesialisert seg på for å kunne ta rask hånd om hjemsendelse av kisten. Vi jobber blant annet sammen […]

Les mer
Gravferdsstønad fra NAV

Gravferdsstønad fra NAV

Behovsprøvd gravferdsstønad fra NAVNAV kan yte behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene ( se under). Det kan gis opptil kroner 25 377,- (2021) til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden […]

Les mer
Papirer og skjemaer ved dødsfall

Papirer og skjemaer ved dødsfall

Her har vi samlet noen av de viktigste papirer og skjemaer du trenger ved dødsfall. Dette kan være nyttig når du trenger å finne ut mer om hva som skjer når noen har gått bort. I tillegg til skjemaene her finner du mye nyttig informasjon på våre sider og i våre artikler. Skjemaene kan lastes […]

Les mer
Døden kommer til alle

Døden kommer til alle

Vi vet ikke så mye om hvordan livet vårt skal bli, men vi vet sikkert at vi en dag skal dø. Døden er en naturlig del av livet og noe som ingen kommer utenom. For ikke-troende kan døden synes å være en endelig slutt, et brått punktum for livet. Den som for et øyeblikk siden […]

Les mer
Ved dødsleiet

Ved dødsleiet

Noen ganger kommer døden brått og uventet. Ofte må vi forholde oss til sykdom som det ikke finnes hjelp for. Eller rett og slett at livet tar slutt etter en lang alderdom. Ved dødsleiet vil de pårørende samle seg ved sykesengen for å vise sin medfølelse. Den som snart skal dø, trenger å kjenne trøst […]

Les mer
Ghusl al-mayyit – vaskeseremonien

Ghusl al-mayyit – vaskeseremonien

Våre døde har rett til å bli stelt for sin siste reise, det gjelder gamle og unge, menn og kvinner, ja selv et spedbarn som bare har levd i noen minutter eller sekunder. Her snakker vi om vaskeseremonien. Når noen dør, skal hele kroppen vaskes, den døde skal svøpes, og det skal holdes bønn. Dette […]

Les mer

Hva leter du etter?