Hvor mye koster en begravelse?

Hva totalkostnaden for en gravferd vil bli, er avhengig av den enkeltes ønsker og valg. Vi vil gi skriftlig kostnadsoverslag ved bestilling, slik at gravferden kan legges opp etter den enkeltes ønsker og økonomi.

Al-Khidmat Begravelsesbyrå vil informere om trygdeytelser som vil komme til anvendelse. På den måten vil vi gi deg et overslag på kostnader forbundet med begravelsen.

Planlegg en personlig begravelse som kan bli akkurat slik du og dine nærmeste vil ha den, eller velg en av våre to faste pakkepriser.

Begravelse med bistand

26.000,–
  • Fast pakkepris for begravelse med seremoni gjelder dersom vi ordner alt på enkleste måte eller dersom familien ønsker å ordne en del selv. Prisen er den samme. Gode hygienetilak er selvfølgelig inkludert i denne pakkeprisen.

Døgnvakt

Du når oss på telefon hele døgnet. Våre telefonvakter er utdannede gravferdskonsulenter med lokalkunnskap.

Kvalitetsgaranti

Vi garanterer at du får profesjonell hjelp med høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig, og presist og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

Kompetent bistand

Hos oss møter du utdannede og erfarne gravferdskonsulenter.

Planlaggingssamtale

I planleggingssamtalen får du veiledning av en utdannet gravferdskonsulent, som blir din kontaktperson videre. Du får en oversikt over alle avtaler og en huskeliste over det som gjenstår. Det kan være mange ting å ta stilling til, og vi hjelper deg å prioritere det som er viktigst.

Alle bestillinger

Vi gjennomfører og kvalitetssikrer alle nødvendige bestillinger.

Meldinger til det offentlige

Vi vil bistå med alt det praktiske rundt papirer og skjemaer slik at du kan fokusere på det viktigste.

Minneside på internett

Vi oppretter en minneside med informasjon om tid og sted for seremonien i tillegg til muligheten for å legge igjen kommentarer.

Annonnsering

Vi tilrettelegger for en nettannonse.

Stell og nedlegg i kiste

Vi har kompetanse til å gi den avdøde et verdig stell før nedlegging i kisten.

Hygienetiltak

Nå gjennomføres ekstra tiltak for å redusere smittefaren.

Kiste

Enkel hvit kiste. kr. 6.900,- (kun i standard mål)

Al-Kafan (omsvøping)

Al-Kafan skal ikke ha noen søm og skal ikke være av silke.

Al-Khidmat leverer forhåndskuttede og pakkede mannlige og kvinnelige kafan pakker, sammen med annet nødvendig utstyr som skal brukes under ghusl.

Transport

Våre biler er velholdte og rene. Ved seremoniell transport benytter vi begravelsesbiler. All transport av døde skjer med verdighet og i tråd med Standard for god gravferdsskikk.

Mannskap begravelsesdagen

Vi kan være tilstede ved seremonien og ta ansvar for alt det praktiske.

Blomster

Enkel blomsterdekorasjon.

Pynting av seremonirommet

Vi kan sørge for plassering av blomster og pyntingen av seremonirommet.

Imam

Eksempeltekst

Veiledning med arv og skifterådgiver

Vi bistår med veiledning til riktige skjemaer og prosessen som følger arv og skifte.

Veiledning av gravsted og gravstein

Vi bistår med både planlegging og veiledning til valg av gravsted og gravstein.

Har du rett til stønad fra NAV?

NAV refunderer inntil kr. 25.377,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Planlegg en personlig begravelse

Pris etter avtale
  • Her kan du gjøre de valgene som passer deg. Du kan sende dine valg til oss, så går vi igjennom alt i en samtale, eller ta kontakt med oss så vi kan planlegge sammen.

Begravelse uten bistand

18.000,–
  • Pakkeprisen for begravelse uten seremoni gjelder kun dersom det ikke skal gjennomføres seremoni eller samling ved kisten. Gode hygienetiltak er selvfølgelig inkludert i denne pakkeprisen.

Døgnvakt

Du når oss på telefon hele døgnet. Våre telefonvakter er utdannede gravferdskonsulenter med lokalkunnskap.

Kvalitetsgaranti

Vi garanterer at du får profesjonell hjelp med høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig, og presist og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

Kompetent bistand

Hos oss møter du utdannede og erfarne gravferdskonsulenter.

Planlaggingssamtale

I planleggingssamtalen får du veiledning av en utdannet gravferdskonsulent, som blir din kontaktperson videre. Du får en oversikt over alle avtaler og en huskeliste over det som gjenstår. Det kan være mange ting å ta stilling til, og vi hjelper deg å prioritere det som er viktigst.

Alle bestillinger

Vi gjennomfører og kvalitetssikrer alle nødvendige bestillinger.

Meldinger til det offentlige

Vi vil bistå med alt det praktiske rundt papirer og skjemaer slik at du kan fokusere på det viktigste.

Minneside på internett

Vi oppretter en minneside med informasjon om tid og sted for seremonien i tillegg til muligheten for å legge igjen kommentarer.

Stell og nedlegg i kiste

Vi har kompetanse til å gi den avdøde et verdig stell før nedlegging i kisten.

Hygienetiltak

Nå gjennomføres ekstra tiltak for å redusere smittefaren.

Kiste

Enkel umalt kiste. Kr. 4.190,- (gjelder kun standard mål på kisten)

Transport

Våre biler er velholdte og rene. Ved seremoniell transport benytter vi begravelsesbiler. All transport av døde skjer med verdighet og i tråd med Standard for god gravferdsskikk.

Mannskap begravelsesdagen

Vi kan være tilstede ved seremonien og ta ansvar for alt det praktiske.

Imam

Eksempeltekst

Veiledning med arv og skifterådgiver

Vi bistår med veiledning til riktige skjemaer og prosessen som følger arv og skifte.

Veiledning av gravsted og gravstein

Vi bistår med både planlegging og veiledning til valg av gravsted og gravstein.

Har du rett til stønad fra NAV?

NAV refunderer inntil kr. 25.377,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Hva leter du etter?