Hjem / Forslag til begravelse med seremoni nå og minnesamvær senere

Forslag til begravelse med seremoni nå og minneseremoni senere

Forslag til begravelse med seremoni nå og minnesamvær senere

 

Livssynsåpen seremoni nå

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre en seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Lesing av blomsterhilsener
 • Vi ærer avdøde med 1 minutts stillhet i fellesskap
 • Kisten senkes/utbæring gjerne til musikk

Ved graven

 • Diktlesing: De første versene av et dikt leses (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Diktlesing: De siste versene av et diktet leses

Minnesamvær senere

 • Vi tenner et lys
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre enn seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Vi ærer avdødes minne med 1 minutts stillhet
 • Lyset blåses ut

 

Kirkelig seremoni nå

 • Inngangsmusikk
 • Klokker
 • Preludium
 • Musikkinnslag
 • Salmesang
 • Minnetale
 • Minneord (om noen annen presten ønsker å si noe)
 • Skriftlesning
 • Salmesang
 • Andakt
 • Jordpåkastelse og velsignelse (kremasjon)
 • Salmesang
 • Musikkinnslag
 • Postludium
 • Utbæring til bårebil (kremasjon)
 • Utbæring til grav (begravelse)

Ved graven

 • Salmesang (begravelse)
 • Jordpåkastelse og velsignelse (begravelse)
 • Kisten senkes i graven (begravelse)
 • Salmesang (begravelse)

Minnesamvær senere

 • Vi tenner et lys
 • Musikkinnslag
 • Minnetale
 • Musikkinnslag
 • Minneord (om noen andre enn seremonileder ønsker å si noe)
 • Musikkinnslag
 • Diktlesing
 • Vi ærer avdødes minne med 1 minutts stillhet
 • Lyset blåses ut