Takfin – omsvøping

Takfin – omsvøping

Båren med den døde trilles inntil en tilhørende benk der svøpene er anrettet i riktig orden, og løftes forsiktig over. Til omsvøping av døde brukes rene, hvite tøystykker uten sømmer eller falder. Stoffet skal være i god stand og det skal være helt og rent. Det behøver ikke å være nytt, og det skal ikke […]

Les mer
Begravelsesbønnen – Salat al-janaza

Begravelsesbønnen – Salat al-janaza

Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, understreket betydningen av å delta i begravelse: «En muslim har fem plikter overfor en annen: å besvare en hilsen, å besøke den syke, å delta i begravelsen, å motta en innbydelse og å be for den som nyser.»[1]. Her forteller vi mer om begravelsesbønnen. Salat al-janaza er […]

Les mer
Båren følges til graven

Båren følges til graven

En gang et gravfølge kom forbi med båren til en jøde, reiste profeten Muhammad seg, fred og velsignelse være med ham. På denne måten tydeliggjorde han at vi skal vise respekt for de døde, uavhengig om de var muslimer eller ikke. Her diskuterer vi viktigheten av å følge båren til graven. Å følge den døde […]

Les mer
Gravsted og gravferd

Gravsted og gravferd

Al-Khidmat Begravelsesbyrå jobber aktivt i samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN) for å få etablert muslimske gravsted i kommuner der det er bosatt muslimer. Byrået har oversikt over alle kommuner som har et slikt tilbud, og er med på arrangere begravelse i Norge. Fredningstiden er 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted i denne […]

Les mer
Dafn – gravlegging

Dafn – gravlegging

Prinsippet om at gravlegging skal foregå så raskt som mulig praktiseres i muslimske land, og det er vanlig at gravferden skjer samme dag som dødsfallet, eller dagen etter. I europeiske land må man være forberedt på at ting tar lengre tid. Men uansett vil en lokal gravlegging i Norge normalt kunne gjennomføres vesentlig raskere enn […]

Les mer
Tiden etterpå

Tiden etterpå

Å sørge over den døde er tillatt i islam. Sorgen over å ha mistet noen man elsker er naturlig, og derfor er det helt normalt at man gråter. Som muslimer må vi samtidig akseptere Allahs forsyn og at Hans makt og vilje ligger bak alt, også når ulykken rammer. Profeten, fred og velsignelse være med […]

Les mer

Hva leter du etter?