Kontakt oss

Hovedkontor
Avdelingsleder: Linn Aisha Linnerud

Grønland 26
0188 Oslo
Telefon : 408 33 333
E-post: post@alkhidmat.no

Avdeling Stavanger
Avdelingsleder: Abdul Waheed Aslam

Erichstrups Gate 10
4012 Stavanger
Telefon : 408 33 333 / 920 29 327
E-post: stavanger@alkhidmat.no

Avdeling Bergen
Avdelingsleder: Imam Azeem Muhammad

Moldbakken 37
5042 Bergen
Telefon : 408 33 333 / 464 78 749
E-post: bergen@alkhidmat.no

Avdeling Trondheim
Avdelingsleder: Haytham Samy Alhelou

Telefon : 408 33 333 / 472 32 606
E-post: trondheim@alkhidmat.no