Priser

Se çfarë çmimi do të kemi, e gjitha mvaret prej porosive që bëjnë të afërmit e të ndjerit. Të gjitha agjensionet e funeraleve e japin një çmim të mesëm që do të jëtë i përshtatshëm për të gjithë. Lista e çmimeve të cilën e posedojmë ne, përmban të gjitha produktet dhe shërbimet e nevojshme ëe kanë të bëjnë me një ceremoni funerali. Disa produkte janë të vendosura me çmimin 0.00, këtu çmimi mundë të ndryshojë sipas dëshirës së konsumatorit. Kur bëhet fjalë për përdorimin e luleve gjatë ceremonisë së funeralit, çmimet gjenden në listën e çmimeve indikative.

Çfarë çmimi i përgjithshëm vjen në është krejtësisht e varur nga urdhërat e konsumatorëve.
Listën e çmimeve ofron një çmim minimal dhe maksimal në ceremoninë në një kishëz në Bergen. Shumica funeralet dhe funeralet do të kushtojë gënjeshtër diku në mes mimimum dhe maksimum.
Lista e jonë e çmimeve përmban çmimet për të gjitha produktet dhe shërbimet që ne ofrojmë. Disa produkte janë të vendosur për 0,00, -, këtu, çmimi mund të ndryshojnë sipas dëshirave të konsumatorit. Kur është fjala për lule në ceremoninë kështu janë çmimet në listën e çmimeve indikative.

Ju lutem na telefononi nëse keni pyetje ose nëse doni një kuotë më të detajuar.