Priser

Hva total prisen kommer på er helt avhengig av hva kunden bestiller.

Prisoversikten gir en minimums- og maksimumspris ved seremoni i et kapell i Oslo. De fleste begravelser og bisettelser vil i pris ligge et sted mellom mimimum og maksimum.

Vår prisliste inneholder priser på alle produkter og tjenester vi tilbyr. Noen produkter er satt til 0,00,-, her vil prisen kunne variere etter ønsker fra kunden. Når det gjelder blomster til seremonien så er prisene i prislisten veiledende.

Prislister

Våre priser varierer i forhold til ønsker og budsjett. De
tjenestene som ikke er aktuelle trekkes ut av sluttsummen.
Prislisten gir spesifikk oversikt over ulike tjenester og produkter
med aktuell pris på hva en begravelse kan koste.

Våre betingelser

For å gjøre det oversiktelig for våre kunder har vi satt opp en
oversikt over våre tjenester med pris slik at det blir lett å se
hva begravelsen kommer til å koste. Etter en planlegningssamtale
hos oss utarbeides et skriftlig prisoverslag med de varer og
tjenester som er ønsket for den aktuelle gravferden.

Er det ønsker som ikke er beskrevet i prislisten vår så ta kontakt
med oss. Vi er en aktør med lokal tilhørighet så vi strekker oss
svært langt for å oppfylle de behov og ønsker som de pårørende
måtte ha.

Det informeres også om at øvrige varer og tjenester som kan komme i
tillegg kan inkludere kommunale avgifter, minnesamvær og gravstein
eller inskripsjon på eksisterende stein.

For enkelte pårørende kan det ved dødsfall søkes om gravferdsstønad
gjennom folketrygden/NAV.
Stønaden er behovsprøvet, og Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS bistår
med informasjon og hjelp til søknad.

Kontakt Hafrsfjord Begravelsesbyrå AS for mer informasjon om vår prisliste for
begravelser
.

Prisliste over byråets produkter og tjenester pr 13. juni
2016

Beskrivelse Mva Beløp kr
Kondolanseprotokoll m/ark
myk kartongperm
260
Kondolanseprotokoll m/ark stivt bokomslag * 480
Kondolanseprotokoll med bilde/navn (700 stor
protokoll)
* 600
Takkekort m/konvolutt * 7
Barnekiste nr 10-40 ** * 3400
Barnekiste nr 10-65 ** * 4000
Barnekiste nr 10-75 ** * 4680
Barnekiste nr 10-95 ** * 5200
Barnekiste nr 10-130** * 5550
Barnekiste nr 10-170 ** 6450
Bjørk nr. 30 klar lakk * 13550
Diamant nr 32, sort høyglans * 29000
Freno nr. 65 ekstra lang og bred** * 8850
Freno Folkekisten Basis nr 64 ** * 6000
Freno furukiste nr 65 Nordica Standard** * 8400
Freno furukiste med kvist, natur, polstring nr
66**
* 9750
Freno furukiste nr 67, lilje med hjørneornament og
polstring**
* 10380
Freno massiv furu nr 90, ornamentikk og eksklusive
lister **
* 10850
Freno Form** * 12350
Freno Continental nr 50, mahogni, todelt hengslet
lokk**
* 35790
Freno Ornament** * 12860
Kontur 44, kirsebær * 28750
Kultur 31** * 14050
Solid 41, brun furu * 14050
Solid 41, eik med henglset lokk * 22500
** Alle kister inkl. utstyr
(teppe/pute/ansiktsduk)
Urnenedsettelse 500
Askurne nr. 010 jern, hvit * 670
Askurne nr 012 grønn patina * 1400
Askeurne keramikk blå håndmalt * 4365
Midlertidig kors med navneplate * 550
Lys og utstyr pr begravelse * 895
Trykking av sanghefte inkl. 50 hefter * 1495
Sanghefte med fargebilde kr 10 pr stk over 50 *
Sanghefte med fargebilde kr 5 pr stk over 250 *
Minnemappe med bilder 1 stk (per ekstra minnemappe kr.
250)
0 (Inkludert)
Hjemmehenting for innbringelse til kapell/sykehus
(08-16)
2000
Hjemmehenting for innbringelse til kapell/sykehus
kveld/helg
2500
Ekstra person ved /hjemmehenting dag/kveld/natt 500/750/1000
Konferanse kveld/helg 500/1000
Honorar avg. pliktig * 4412
Dødsannonse 75 mm Stavanger Aftenblad * 1500
Utkjøring tom kiste inntil 20 km * 1050
Båretransport fra gravlund til krematoriet 1200
Ekstra Assistent i kirke/kapell 1200/ 2500
Solist (fra kr. 2200,-) 2200
Honorar avg. fritt 960
Kjøring til seremonisted m/ass. 1800
Kledning/nedlegging i kiste 1200
Timepris for ekstratjenester, minnesamvær mm * 800
Syning dag/kveld/helg (dagtid kr. 0 på SUS) 500/1000
Startgrunnlag bil utenbys 1000
Sjåfør pr time 800
Assistent pr. time 800
Utenbys / over 20 km pr. km kr. 18
Assistanse ved bisettelse/begravelse, enkel 1400
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 betjent 2500
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 betjenter 3700
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 3 betjenter 4900
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 4 betjenter 6100
Bårelaken m/ pute * 260
Katastrofeposer standard * 2260
Likpose * 998
Zinkkiste * 6990
Flytransportemballasje (flylem + flypresenning) * 3220
Kisteemballasje godj. For fly i Norden ( kistepose utv.) * 7250
Lodding av kiste * 1500
Ventil til zinkkiste * 1768
Pelle og de to hanskene * 162
Sommerland * 137
Boken ; Å leve med sorgen * 132
Gravlyktlys (brennetid 2,5 døgn – passer lykt 550/2000/8000 )
a
* 15
Gravlyktlys (brennetid 5 døgn – passer lykt 7000) a * 21
Gravlyktlys eske 20 stk (2,5 døgn) * 270
Gravlyktlys eske 24 stk (5 døgn) * 442
Gravlyktlys nr. 160, (brennetid 1 døgn) 5 stk pr. pakke * 35
Gravsteinrens * 89
Gravlykt m/markpinne svart aliminium type 2000 * 350
Gravlykt m/jordspyd type 650 390
Gravvase nr 35 hvit * 390
Gravlys nr. 140 i glass med sølvlokk. (Plass til 2,5 døgns
lys)
* 62
Lysholder nr. 150 (passer til gravlys nr. 130 og nr. 140) * 45
Batterilys (lyser ca 6 timer hver kveld i 8-14 dager) * 124

Kommunale takster på graving og fredningstider etter gjeldende
regler og kan fås hos vedkommende kirkeverge.

  • Avtaler tid for konferanse, der alle forhold avklares
  • Kunden kan selv trekke ut tjenester, som vedkommende ønsker å
    utføre.
  • Endelig pris blir således etter avtale.
  • Forandringer i planleggingen kan imøtekommes innen et
    døgn.
  • Betalingsfrist 14 dager fra fakturadato.
  • * Merverdiavgift er inkludert

Ring oss gjerne hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker et mer detaljert prisoverslag.