Gravsted og gravferd

Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå jobber aktivt i samarbeid med Islamsk Råd Norge (IRN) for å få etablert muslimske gravfelter i kommuner der det er bosatt
muslimer. Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrået har oversikt over alle kommuner som har et slikt tilbud.

Fredningstiden er 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted i denne perioden. Dette gjelder også når det enkle gravstedet har dobbel dybde. Graven kan etter fredningstidens utløp normalt festes mot en avgift til kommunen. Ønsker man å reservere flere graver ved siden av hverandre, belastes den delen av gravstedet som ikke tas i bruk, med festeavgift.

Bare én person kan stå som ansvarlig eller fester av gravstedet, og ingen kan gravlegges der uten dennes skriftlige tillatelse. Det er fester selv som må påse at gravlundskontoret til enhver tid har rett adresse på fester. Det er også fester som må påse at gravstedet blir fornyet etter fredningstidens utløp.

Alle spørsmål vedrørende gravstedet rettes til gravlundskontoret eller kirkevergen på stedet. Al-Khimdat muslimsk begravelsesbyrå kan også være behjelpelig med fremskaffe informasjon.