Gurët e varrezave

Ne ofrojmë gurëve të varrezave me dy sipërfaqe të lëmuara ose sipërfaqen e dukshme të lëmuar dhe të palëmuar. Gurët me dy sipërfaqe të limuara janë krejtësisht me mirëmbajtjen e lirë dhe do të jetë duke qëndruar në të njëjtën mënyrë në të ardhmen e parashikueshme. Gurët me sipërfaqe të murme, me kalimin e kohës , ata do të nxihen edhe më shumë e sidomos në këto kushte natyrore.

Kur bëhet zgjedhja e gurit të varrit duhet ti kemi parasysh këto arsye:

  • Mirëmbajtjen dhe qëndrueshmërinë
  • Shkrimet dhe dekorimet
  • Aktet nënligjore lokale

Ne mund të sigurojmë ndihmë dhe asistencë e statuteve lokale në lidhje me madhësinë ligjor, inkuadrimin e fushës bimore, vendosjen e zogjve dhe fenerë, etj.

VNe furnizimin me gurin e varrit dhe aksesorë që mbulojnë të gjitha qëllimet. Të gjithë gurët tona janë të siguruar në mënyrën më të mirë dhe në përputhje me rregulloret aktuale. Guri është i vendosur në një fundament me dy bulona çeliku të rëndë.

Në mesin e furnizuesve tanë Nergård Steinindustri dhe Ellingard Monument mund të zgjedhni në mes të shumë lloje të gurit, shkrimeve, dekore dhe dekorime. Gurët në këto faqe janë të parapara si shembuj dhe ju mund edhe të zgjidhni shkrime të ndryshme apo dekor (ajeti nga Kur’ani ose të ngjashme) mbi një gur që doni.

Ne kemi disa gurë të vendosur në zyrën tonë në Grønland. Këtu ju mund të merrni udhëzime dhe mund edhe të shihni se si një lloj shkëmb duket në trajtime të ndryshme (tërësisht të lëmuar, mat, buzë të papërpunuara etj).