Të gjitha shërbimet

Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå tilbyr følgende tjenester:

 • Telefoni urgjencës – ne jemi në dispozicion 24 orë
 • Shërbimi i shkuarjes së marjes të të ndjerit nga shtëpia apo spitali e të tjera.
 • Lajmërime
 • Shërbimi i shpernguljes nga koordinatori ynë drejt imamit / xhamisë, atyre që janë përgjegjës për varrimin / varrezave dhe organeve të tjera publike të përfshira.
 • Shërbimin e kujdesjes për dokumentet e nevojshme në lidhje me autoritetet publike.
 • Shërbimin e ndihmës për pastrimin e kufomës
 • Shërbimin e dorëzimit të arkivolit dhe pajisjeve të duhura
 • Shërbimi i caktimit të faljes së namazit të xhenazes ne xhami
 • Shërbimi i marjes së përgjegjësisë për zbatimin e funeralit në Norvegji, vendosjen e luleve, dekoratave, kurorave, etj.
 • Shërbimin e dërgesës së të ndjerit në vendlindje
 • Shërbimin e vendosjes së gurëve të varrezave dhe mbishkrimeve
 • Shpërndarja e ndihmës ligjore dhe të kontabilitetit
 • Lehtësimi për familjet nevojat individuale dhe dëshirat
 • Shërbimin e vendosjes së llambave apo qirinjëve në varre
 • Literaturë aktuale