Alle tjenester

Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå tilbyr følgende tjenester:

 • Vakttelefon – vi er tilgjengelige hele døgnet
 • Hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet eller andre sykehus
 • Dødsannonser
 • Våre koordinator overfor imam/moske, de ansvarlige for gravlund/ kirkegård samt andre involverte offentlige instanser
 • Ta hånd om nødvendig papirarbeid i forhold til offentlige myndigheter
 • Bistå med al-ghusl (religiøs stell av avdøde)
 • Levering av kiste og utstyr (al-kafan)
 • Fastsettelse av tid for saalat-ul-Janaazah
 • Ta ansvar for gjennomføringen av begravelsen i Norge, ordne blomster, dekorasjoner, kranser og gravlegging
 • Forsendelse av båren inn- og utland
 • Gravmonument og inskripsjon
 • Formidling av juridisk og regnskapsmessig bistand
 • Legge forholdene til rette for familienes individuelle behov og ønsker
 • Gravlykter og lys
 • Aktuell litteratur