Bashkwpunonjësit

Bashkëpunonjësit tanë në zyrë:

Ëasif Ali

Wasif Ali

Ghulam Abbas

Muhammad Arshad

Shakeeb Muzzaffar Hussain

Erdzan Sadiki

Babar Rashed

 

Bashkëpunonjësi jonë në Bergen: Adnan Abbas

Bashkëpunonjësi jonë në Stavanger: Abdul Ëaheed Aslam