Våre medarbeidere

Våre medarbidere på hovedkontoret: Wasif Ali Wasif Ali

Ghulam Abbas

Mohammad Arshad

Shakeeb Muzaffar Hussain

Erdzan Sadiki

Babar Rasheed

Vår medarbider i Bergen: Adnan Abbas

Vår medarbider i Stavanger: Abdul Waheed Aslam